Liity jäseneksi

Haluamme toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi mukaan toimintaamme. Egyptissä asuville suomalaisille sähköpostilistalle ilmoittautuminen ja toimintaan osallistuminen ei edellytä kannatusmaksun maksamista, mutta toivomme jokaisen tukevan toimintaamme sen maksamalla. Egyptissä asuville suomalaisille vuosittainen kannatusmaksu on 100 LE/henkilö ja 25 LE/lapsi (2-16 vuotta). Alle 2-vuotiaat lapset maksutta. Muualla kuin Egyptissä asuvien suomalaisten kannatusmaksu on 10 euroa toimintavuodelta. Egyptissä ja muualla asuvat muut kansallisuudet, joilla on siteitä Suomeen ja/tai suomen kieleen/kulttuuriin voivat anoa jäsenyyttä yhdistyksen hallitukselta vapaamuotoisella anomuksella sähköpostitse. Egyptissä kannatusmaksun voi maksaa järjestämissämme tapahtumissa. Suomessa asuvat jäsenet maksavat jäsenmaksun suomalaiselle tilille. Pyydä tilitietoja tai lisätietoja jäsenyydestä sähköpostitse.

Membership

We wish to welcome everyone to join our association. SEFE's membership is free of charge for Finnish members and their families living in Egypt but we wish everyone to support us and pay our annual membership fee as they are meant to help us with operational costs. The fee for Finns living in Egypt is 100 LE per person and 25 LE per child (from age 2 to 16). Children under two years free of charge. Finnish members living elsewhere than in Egypt pay the annual fee of 10 euros. Persons of other nationalities living in Egypt or other countries can send us an informal membership application by email, some kind of connection to Finland and/or Finnish language/culture is required. In Egypt fees can be paid either at the events we arrange. Members living in Finland can pay to the Finnish account. Please ask account details or further information about our association via e-mail.